01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna delavka: Jasna Hostnik,  mag. prof. inkl. ped.
Opravlja naloge v zvezi z vpisom v šolo. V zaključnih letnikih svetuje pri izbiri študija in poklica. Svetuje pri preusmeritvah in prešolanjih. Koordinira svetovanje in pomoč dijakom s posebnimi potrebami. Organizira in razvija tudi vzgojno-preventivno delo z dijaki.

Urnik dela:
ponedeljek POPOLDNE (do 18.00)
od torka do petka DOPOLDNE oz. do 15.00

Mail: jasna.hostnik@ssgtlj.si
Telefon: 01 546 61 51

 

Svetovalna delavka: Brigita RUPAR, prof. slovenščine in pedagogike.
Svetuje in pomaga dijakom z učnimi in vzgojnimi težavami, pri tem sodeluje s starši in z razredniki. Vključuje se v delo oddelčnih skupnosti.
Organizira in razvija vzgojno-preventivno delo z dijaki.
Posreduje informacije o šoli in o programih, ki jih izvajamo.

Urnik dela: od ponedeljka do petka dopoldne.
Govorilne ure: torek in sreda od 12.00 do 14.00 ter v času skupnih govorilnih ur.
Zaželeno je, da se za razgovor najavite po telefonu 01/546 61 54.

Dostopnost