01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je namenjena predvsem dijakom, njihovim staršem in učiteljem.

Aktiv šolske svetovalne službe:
 

Jasna Hostnik,  mag. prof. inkl. pedagogike
Opravlja naloge v zvezi z vpisom v šolo. Svetuje pri preusmeritvah in prešolanjih. Koordinira svetovanje in pomoč dijakom s posebnimi potrebami. 

Urnik dela: od ponedeljka do petka, 7.00 – 15.00

E-pošta: jasna.hostnik@ssgtlj.si
Telefon: 01 546 61 51

 

Brigita Rupar, prof. slovenščine in pedagogike

Svetuje in pomaga dijakom z učnimi in vzgojnimi težavami, pri tem sodeluje s starši in z razredniki. Vključuje se v delo oddelčnih skupnosti. Organizira in razvija vzgojno-preventivno delo z dijaki. Posreduje informacije o šoli in o programih, ki jih izvajamo.

Urnik dela: od ponedeljka do petka dopoldne. Govorilne ure po dogovoru ter v času skupnih govorilnih ur. Zaželeno je, da se za razgovor najavite po telefonu.

E-pošta: brigita.rupar@ssgtlj.si
Telefon: 01 546 61 54.

 

Nina Cergolj Podlogar, univ. dipl. psihologinja

Opravlja poklicno svetovanje dijakom zaključnih letnikov in nudi pomoč pri prijavno sprejemnem postopku vpisa v nadaljnje izobraževanje. Posreduje informacije o šoli in o programih, ki jih izvajamo.

E-pošta: nina.cergolj@ssgtlj.si
poklicnaorientacija@ssgtlj.si

Urnik dela: od ponedeljka do petka dopoldne. Govorilna ura: sreda 11.15. – 12.00. Zaželeno je, da se za razgovor najavite po elektronski pošti.

Dostopnost