01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Pomembni datumi za dijake zaključnih letnikov

POMEMBNI DATUMI ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV

22. 9. 2023 – ODDAJA TEME ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE (PROJEKTNA NALOGA). Dijaki izpolnijo obrazec in ga oddajo mentorjem.

15. 11. 2023 – predprijava k poklicni maturi. Dijaki dobijo obrazce pri tajniku POM in jih izpolnjene njemu tudi vrnejo.
7. 3. 2024, ob 14.00 – predmaturitni preizkus iz 2. predmeta. Predmaturitetni preizkus je obvezen za vse dijake.
30. 3. 2024 – zadnji rok za prijavo k spomladanskemu roku poklicne mature. Dijaki dobijo obrazce pri tajniku POM in jih njemu tudi vrnejo.
22. 4. 2024, do 14.00 – oddaja projektnih nalog za 4. predmet poklicne mature. Dijaki oddajo naloge tajniku ŠMK.
16. 8. 2024 – 2. rok za oddajo projektnih nalog za 4. predmet poklicne mature. Dijaku oddajo naloge tajniku ŠMK.

Upoštevanje datumov je dolžnost in obveznost dijakov. Le-ti morajo te datume dosledno
upoštevati.

Dostopnost