01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Projekt JR Usposabljanje mentorjev 2021 – 2023 v celoti financirata Ministrstvo za vzgojo, izobraževanje in šport RS ter Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada, več o evropskih skladih povezavi. Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji vzhodne Slovenije (KRVS) ter v kohezijski regiji zahodne Slovenije (KRZS).

Višina sofinanciranja: 175.000,00 EUR, od tega KRVS: 92.750,00 EUR in KRZS 82.250,00 EUR-

Sofinancirano je izvajanje programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.
Sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja je razdeljeno na naslednja dva sklopa:
• Sklop A: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Osnovno usposabljanje mentorjev
• Sklop B: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Nadaljnje usposabljanje mentorjev

Namen projekta Usposabljanje mentorjev 2021–2023 je prispevati k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, izboljšanju privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in učinkovitemu izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcih. Cilj projekta je e izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (v nadaljevanju: mentorji) za kvalitetno svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih.

Dostopnost