01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Knjižnica

Knjižničarki: Polona Rus Brišar, univ. dipl. bibl. in Suzana Magdevska

Člani knjižnice, ki je bogato založena predvsem s strokovno literaturo (turizem, kuharstvo, prehrana …), so vsi redni dijaki SšGT. Vse knjižno gradivo dobijo brezplačno, izposodijo pa si ga le na svoje ime.

Čas izposoje je 14 dni, zamudnina je 0,10 EUR na izposojeno enoto na dan. Malomarnim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti. Če kdo knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje ali mu je ukradeno, ga je dolžan nadomestiti.

Učbeniki, revije, leksikoni, slovarji in priročniki so čitalniško gradivo, kar pomeni, da jih knjižnica ne izposoja na dom.

URNIK KNJIŽNICE:

VSAK DAN je knjižnica odprta od 8.00-13.00

 

POSLOVANJE šOLSKE KNJIŽNICE

  1. ČLANSTVO

Člani šolske knjižnice so vsi redni dijaki SšGT, prav tako pa so člani tudi vsi delavci šole. Članarine ni. Zunanjim uporabnikom gradiva na dom ne izposojamo.

  1. IZKAZNICA

Gradivo si izposoja vsak sam na svoje ime. Ob izposoji se dijak izkaže z veljavno dijaško izkaznico. V primeru, da dijak nima dijaške izkaznice, lahko izjemoma uporabi drug dokument, na katerem sta njegovo ime in slika. Za knjige, ki si jih dijak izposodi, odgovarja, zato jih ne sme posojati drugim osebam, čeprav so te vpisane v knjižnico.

  1. IZPOSOJA IN PODALJšEVANJE KNJIŽNEGA GRADIVA

Bralcu, članu knjižnice, je vse knjižno gradivo dostopno brezplačno.

Izposojevalni roki:

  1. A) LEPOSLOVJE: – DOMAČE BRANJE 14 DNI

– OSTALO 14 DNI

  1. B) STROKOVNA LITERATURA: 14 DNI

REFERENČNO GRADIVO (učbeniki, enciklopedije, atlasi , leksikoni,slovarji…) šteje za čtalniško gradivo in ga ne izposojamo na dom. Možno ga je uporabljati samo v knjižnici in pri pouku.

Gradivo je mogoče podaljšati, če ni rezervirano za drugega uporabnika, in sicer za 14 dni. Podaljšati pa ni mogoče domačega branja. Možne so tudi rezervacije gradiva.

Dijaki si lahko izposojajo gradivo do konca pouka. Izposojeno gradivo je potrebno vrniti v predpisanem roku. Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti do knjižnice. Vse gradivo pa morajo dijaki vrniti ob koncu pouka preden dobijo spričevala in obvestila o uspehu.

Delavci šole kontrolirajo gradivo, ki ga imajo pri sebi, vsaj enkrat letno po dogovoru s knjižničarjem.

  1. ZAMUDNINA

Če uporabnik izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, je dolžan poravnati stroške zamudnine, ki znašajo 0,10 € na izposojeno enoto na dan. Zamudnike se opomni na vrnitev gradiva in poravnavo denarnega dolga z opomini, ki jih delijo razredniki.

Dostopnost