01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Predmetnik

SSGTLJ PREDMETNIK Gimnazija 18. 1. 2023 page 001

*Opombe:
*Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
¹ Prvi tuji jezik je angleščina.
² Drugi tuji jezik je nemščina ali španščina – pouk jezika se izvaja, če ga izbere
dovolj kandidatov za oblikovanje skupine.
** Dijak za 2. in 3. letnik izbere tretji tuji jezik, ki se izvaja po 3 ure na teden. Tretji tuji jezik je lahko nemščina, španščina, italijanščina, francoščina ali ruščina – pouk jezika se izvaja, če ga izbere dovolj kandidatov za oblikovanje skupine.
V 3. letniku lahko izbere družboslovni predmet, ki se izvaja, če je dovolj kandidatov za oblikovanje skupine.
V 4. letniku izbere predmete glede na izbiro predmetov na splošni maturi.

Šola omogoča dijakom:

  •  dodatno (fakultativno) učenje tujih jezikov v okviru obveznih izbirnih vsebin od 1. letnika dalje,
  •  timsko poučevanje,
  •  medpredmetno sodelovanje,
  •  projektno delo,
  •  medprogramsko sodelovanje,
  •  aktivno sodelovanje v šolskih krožkih.
Dostopnost