01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Cenik za izobraževanje odraslih

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE
1. VPISNINA:
– prvi vpis: 305,00 eur;
– drugi oz. vsak nadaljnji vpis: 210,00 eur
2. IZPITI: opravljanje posameznega izpita 60,00 eur
3. ZAKLJUČNI IZPIT: 190, 00 EUR (posamezna enota 95,00 EUR)

SREDNJE POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI) – GASTRONOMIJA
1. VPISNINA:
– prvi vpis: 305,00 eur;
– drugi oz. vsak nadaljnji vpis: 210,00 eur
2. IZPITI: opravljanje posameznega izpita 60,00 eur
3. POKLICNA MATURA: 250, 00 EUR (posamezna enota 62,50 EUR)

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – GASTRONOMIJA IN TURIZEM
1. VPISNINA:
– prvi vpis: 305,00 eur;
– drugi oz. vsak nadaljnji vpis: 210,00 eur
2. IZPITI: opravljanje posameznega izpita 60,00 eur
3. POKLICNA MATURA: 250, 00 EUR (posamezna enota 62,50 EUR)

Dostopnost