01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Programi

Organizirana oblika izobraževanja

Izobraževanje odrasli poteka v prostorih Srednje šole za gostinstvo in turizem v popoldanskem času. S predavanji in vajami pričnemo z mesecem oktobrom in zaključimo konec aprila oziroma v prvi polovici maja.
Predavanja so ciklična, po končanih predavanjih sledi izpit.

Pogoji za vključitev
Ob vpisu kandidati predložijo sliko, rojstni list in spričevala predhodno pridobljene izobrazbe in plačajo šolnino.

  • Gastronomija/ Gastronomski tehnik-PTI (2-letno poklicno-tehniško izobraževanje )
  • Gastronomske in hotelske storitve (3-letno poklicno izobraževanje)
  • Prekvalifikacije in dokvalifikacije

Individualna oblika izobraževanja

  • Gastronomija in turizem – gastronomsko-turistični tehnik – SSI
Dostopnost