01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE
Za šolsko leto 2024/2025 bomo v izobraževanje odraslih vpisovali v srednje poklicno izobraževanje, program gastronomske in hotelske storitve, in v srednje poklicno-tehniško izobraževanje, program gastronomija (samo 2. oz. vsak nadaljnji vpis), ter program gastronomija in turizem. Vpis bo potekal po spodaj navedenem urniku.

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 bo potekal po naslednjem urniku:

petek, 30. 8. 2024, od 9.00 do 12.00

torek, 3. 9. 2024, od 14.00 do 17.00

sreda, 4. 9. 2024, od 14.00 do 17.00

četrtek, 5. 9. 2024, od 14.00 do 17.00

Od 9. 9. 2024 do 25. 9. 2024 v času uradnih ur pisarne izobraževanja odraslih (ponedeljek: 10.30 – 12.30; torek: 10.30 – 12.30; sreda: 14.00 – 17.00).

  1. Organizirane oblike izobraževanja  (s predavanji in vajami)

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka (50 prostih mest za 1. vpis)

Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:

–  osebni dokument ali kopijo rojstnega oz. poročnega lista

–  spričevala o dokončani oz. nedokončani izobrazbi (zaključni razred osnovne šole, srednješolska spričevala)

– vpisnino v višini 305,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

Tisti, ki nadaljujete šolanje:

–  1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

Prekvalifikacije oz. dokvalifikacije:

Kandidati, ki imajo že zaključeno neko drugo srednje poklicno oz. srednje strokovno izobraževanje, naj k vpisu prinesejo:

–  osebni dokument ali kopijo rojstnega oz. poročnega lista

–  originalna spričevala vseh zaključenih letnikov in zaključno spričevalo, da lahko opravimo priznavanje določenih splošno-izobraževalnih predmetov

–  vpisnino v višini 305,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

Šolnine ob prekvalifikaciji se določijo glede na število manjkajočih obveznosti po programu.

Tisti, ki nadaljujete šolanje:

–   1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja

PTI/GASTRONOMIJA – gastronomski tehnik/gastronomska tehnica (vpisujemo samo slušatelje, ki so bili v program izobraževanja odraslih že vpisani)

Tisti, ki nadaljujete šolanje ( dokončanje izobraževanja  iz prejšnjih let):

–  1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

 

Individualne oblike izobraževanja ( samo s konzultacijami – brez predavanj)

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica (25 prostih mest za 1. vpis)

V omenjeni program vpisujemo kandidate, ki želijo dokončati izobraževanje po programu  gastronomija in turizem. Šolanje poteka individualno, predavanj ne organiziramo, slušatelji imajo možnost konzultacij pri posameznih predmetih.

Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:

–  osebni dokument ali kopijo rojstnega oz. poročnega lista

–  vpisnino v višini 95,00 € ( v kolikor se prvič vpisujete k izobraževanju odraslih na naši šoli) in mentorstvo v višini 210,00 €.

–  original in kopije spričeval dokončanih letnikov  in  zaključno spričevalo oz. obvestila o uspehu posameznega nedokončanega letnika.

Tisti, ki nadaljujete šolanje:

–  1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

 

Nina Gabrovšek, prof.

vodja izobraževanja odraslih

Kontaktna oseba prek e-pošte je Nina Gabrovšek.

e-naslov: nina.gabrovsek@ssgtlj.si

 

 

Dostopnost