01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Praktično usposabljanje

Osnovni cilji praktičnega usposabljanja dijakov v delovnem procesu so:

• pridobivanje praktičnih izkušenj ter nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj,
• prenos teoretičnega znanja,
• usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,
• spoznavanje novih učnih situacij, tehnoloških procesov, delovnih sredstev, naprav in pripomočkov,
• učenje sodelovanja, timskega dela ter komunikacije in nastopanja pred strankami in gosti,
• razvijanje odgovornosti za lastno delo, kakovost, upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja,
• razvijanje skrajne poštenosti, strpnosti, sodelovanja, veselja do poklica in
• drugih moralno etičnih vrednot.

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje s sklenjenimi kolektivnimi učnimi pogodbami med šolo in delodajalci. Dijaki delajo pod vodstvom mentorjev, vodijo dnevnik, ki ga takoj naslednji dan po opravljeni praksi oddajo. Praktično usposabljanje z delom je predmet, ki je enakovreden drugim predmetom v šoli, zato je pogoj za napredovanje v višji letnik.

Dostopnost