01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Šolski sklad

V šolskem letu 1999/2000 je bil na šoli ustanovljen šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso osnovna sestavina izobraževalnega programa. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov. Upravlja ga upravni odbor, ki šteje 7 članov:

  • 3 predstavniki staršev
  • 3 predstavniki delavcev šole
  • 1 predstavnik dijaške skupnosti
Dostopnost