01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

V spomladanskem roku je Nik Kancilija (4. TB)  dosegel odličen uspeh pri poklicni maturi.

Dijakinje Maša Černela, Nikita Čuček, Bina Škerlj (vse 4. TB) in Hana Wolf (4. GA) so dosegle 22 točk in tako postale zlate maturantke.

Dijak Domen Grünfeld je pri poklicni maturi dosegel vseh 23 točk in tako postal diamantni maturant.

Učiteljski zbor je za najboljše dijake generacije proglasil:

Katjo Fortuno (4. GA) v programu gastronomija in turizem, smer gastronomija in Domna Grüfelda ter Mašo Antončič v programu gastronomija (PTI).

Njihovi uspehi so zapisani v Zlati knjigi Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana.

Dijake je v imenu svoje generacije nagovorila predsednica Dijaške skupnosti SŠGTLJ Nika Turšič.

Razglasitev sta zaključila pevski nastop Eme Fetah in pogostitev, za katero so poskrbeli naši učitelji stroke.

Dostopnost