01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si
DATUM URA PREDMET
23. 8. 2023 (sreda) 9.00 SLOVENŠČINA
24. 8. 2023 (četrtek) 9.00 MATEMATIKA
25. 8. 2023 (petek) 9.00 ANGLEŠČINA
30. 8. 2023 (sreda) 9.00 GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM, GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE (PTI)

Navodila za opravljanje pisnih izpitov poklicne mature
– Šola bo odprta ob 7.30.
– Kandidat odloži osebne stvari v posebno učilnico. Vnos mobilnih telefonov in ročnih ur v izpitni prostor je prepovedan. Na mizi ima kandidat lahko dovoljene pripomočke, ter vodo.
– Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svojo osebno izkaznico na levi zgornji rob mize. Če kdo pozabi osebni dokument, lahko opravlja izpit. Če nadzorni učitelj kandidata pozna, ni potrebno opraviti kasnejše identifikacije. V nasprotnem primeru se identifikacija opravi po končanem pisnem izpitu.
– Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti izpitni prostor le po en kandidat istočasno.
– Po zaključku izpita kandidati položijo izpitno gradivo na rob mize.
– Med 10-minutno prekinitvijo nadzorni učitelj prezrači prostore. Kandidati se lahko v tem času pogovarjajo med seboj.
– Med pisanjem morate upoštevati navodila nadzornih učiteljev.
– S seboj morate imeti 2 kemična svinčnika ali nalivno pero, korekturnih sredstev ne smete uporabljati.
– Pri pisnem izpitu pri iz angleščine in nemščine lahko uporabljate enojezične ali dvojezične slovarje, ki jih prinesete s seboj. Slovarje lahko uporabljate pri obeh izpitnih polah.
– Pri pisnem izpitu iz matematike uporabljate žepno računalo brez grafičnega zaslona, svinčnik, radirko, šestilo, kotomer, trikotnik, ravnilo.
– Pri pisnem izpitu iz gastronomije in turizma s podjetništvom, gastronomije in turistične storitve, turističnega poslovanja, prehrane pri 2. izpitni poli uporabljate žepno računalo.
– Kandidati, ki nimajo s seboj svojih dovoljenih pripomočkov, opravljajo izpit brez njih.

Pomembno
Če se na dan pisanja pisnega izpita ali izpitov zgodi kaj nepredvidenega (bolezen, nesreča), pisnega izpita iz tega predmeta žal v jesenskem roku ne morete opravljati. Zato pa je zelo pomembno, da takoj ali najkasneje v roku 24 ur Šolsko maturitetno komisijo obvestite o nastalem položaju in čim je mogoče, prinesete ustrezna uradna dokazila, ki bodo potrjevala verodostojnost nastalega položaja.
USTNI IZPITI
Ustni izpiti bodo potekali od 24. 8. do 31. 8. 2023. Razpored je narejen po abecedi. Kandidati so razporejeni po urah, in sicer predvidoma v 1 uri odgovarjajo 4 kandidati. Čas se seveda lahko tudi skrajša ali podaljša, zato je potrebno biti v šoli nekoliko prej, ne pa veliko prej, saj boste v tem primeru predolgo čakali.
Tisti, ki čakate, da boste odgovarjali, se ne zadržujte pred učilnici, kjer potekajo ustni izpiti, ker je kakršnikoli hrup moteč tako za komisijo kot seveda kandidata, ki odgovarja.
Ob vstopu v učilnico član šolske izpitne komisije pozove kandidata, da si izbere listek. Izpitna vprašanja morate pogledati, preden se usedete v klop in se začnete pripravljati. Izpitni listek lahko 1-krat zamenjate, kar ne vpliva na oceno. Zamenjani izpitni listi se vračajo v komplet vprašanj.
Član komisije vam bo povedal, kam se morate usesti. Časa za pripravo imate15 minut. V tem času ničesar ne sprašujete ali kakorkoli motite izpitno komisijo. Vaše odgovore pišite na prazen list in v nobenem primeru pri nobenem predmetu na izpitne liste.
Vaše odgovarjanje pred izpitno komisijo traja do največ 20 minut.

Pomembno
Če se na dan pisanja pisnega izpita ali izpitov zgodi kaj nepredvidenega (bolezen, nesreča), pisnega izpita iz tega predmeta žal v jesenskem roku ne morete opravljati. Zato pa je zelo pomembno, da takoj ali najkasneje v roku 24 ur Šolsko maturitetno komisijo obvestite o nastalem položaju in čim je mogoče, prinesete ustrezna uradna dokazila, ki bodo  potrjevala verodostojnost nastalega položaja.
USTNI IZPITI
Ustni izpiti bodo potekali od 24. 8. do 31. 8. 2023. Razpored je narejen po abecedi. Kandidati so razporejeni po urah, in sicer predvidoma v 1 uri odgovarjajo 4 kandidati. Čas se seveda lahko tudi skrajša ali podaljša, zato je potrebno biti v šoli nekoliko prej, ne pa veliko prej, saj boste v tem primeru predolgo čakali.
Tisti, ki čakate, da boste odgovarjali, se ne zadržujte pred učilnici, kjer potekajo ustni izpiti, ker je kakršnikoli hrup moteč tako za komisijo kot seveda kandidata, ki odgovarja.
Ob vstopu v učilnico član šolske izpitne komisije pozove kandidata, da si izbere listek. Izpitna vprašanja morate pogledati, preden se usedete v klop in se začnete pripravljati. Izpitni listek lahko 1-krat zamenjate, kar ne vpliva na oceno. Zamenjani izpitni listi se vračajo v komplet vprašanj.
Član komisije vam bo povedal, kam se morate usesti. Časa za pripravo imate15 minut. V tem času ničesar ne sprašujete ali kakorkoli motite izpitno komisijo. Vaše odgovore pišite na prazen list in v nobenem primeru pri nobenem predmetu na izpitne liste.
Vaše odgovarjanje pred izpitno komisijo traja do največ 20 minut.
POMEMBNO
Če se v času ustnih izpitov zgodi kaj nepredvidenega (bolezen, nesreča), morate vi ali nekdo drug o tem takoj obvestiti Šolsko maturitetno komisijo. Prav tako je pomembno prinesti uradna dokazila.
V tem primeru vam lahko Šolska maturitetna komisija določi drug datuma, ki pa mora biti v okviru koledarja poklicne mature.

USTNI IZPITI

RAZRED PREDMET URA KOMISIJA UČILNICA
2. PTI

4. TB

ANGLEŠČINA 8.00 SELIŠKAR, KOLOSOVSKI, KEČEK 73
4. GA

4. TA

ANGLEŠČINA 8.00 ŠUMRADA, SLADIČ, NAGLIČ 82

 

PETEK,   25. 8. 2023

RAZRED PREDMET URA KOMISIJA UČILNICA
4. TA

4. TB

4. GA

2. PTI

MATEMATIKA 8.00 CERK, STREHOVEC, GLAVAN 79

 

PONEDELJEK,   28. 8. 2023

RAZRED PREDMET URA KOMISIJA UČILNICA
4. GA

4. TA

4. TB

2. PTI

SLOVENŠČINA 8.00 GABROVŠEK, RUPAR, GRMEK 83

 

TOREK,   29. 8. 2023

RAZRED PREDMET URA KOMISIJA UČILNICA
4. TA

4. TB

GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM 8.00 VREČEK, GAJIČ, JENIČ 90
4. GA

2. PTI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM, GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE 8.00 OSTANEK, LEGAT, JENIČ 90

 

 ČETRTEK, 31. 8. 2023

RAZRED PREDMET URA KOMISIJA UČILNICA
4. TA

4.TB

ZAGOVOR PROJEKTNE NALOGE 8.00 GAJIČ, NOSE, POLAK 106
2. PTI

4. GA

ZAGOVOR PROJEKTNE NALOGE 8.00 FEKONJA, JAGODIC, HÜLL

URŠIČ, KVRGIĆ, OBLAK JANKO

83

KOSEKS OBNAŠANJA ON OBLAČENJA

Opravljanje poklicne mature je za vsakega posameznika poseben in pomemben dogodek v njegovem življenju. Zato pričakujemo, da boste tako s svojim primernim obnašanjem in ustreznostjo oblačil dogodku dali ustrezen pomen.

RAZGLASITEV REZULTATOV BO 8. 9. 2023, ob 10.00, v šolski knjižnici.

Dostopnost