01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Nagovor ravnateljice

Zavedamo se, da so srednješolska leta izredno občutljiva in pomembna pri odraščanju posameznika. Zato želimo predstavljati šolo, ki temelji na dobrih medčloveških odnosih in kvalitetnem strokovnem programu z namenom, da bi naši dijaki postali samozavestni ljudje, katerih samozavest bi temeljila na splošni razgledanosti, strokovni usposobljenosti in nenazadnje tudi dobri vzgoji.

 

V šolskem programu smo si kot glavni cilj zadali ugled in prepoznavnost šole, ki bi temeljila na naslednjih izhodiščih:

 • spoznati pravice, obveznosti in dolžnosti posameznika, s tem pa vzpostaviti red in disciplino na višji ravni;
 • pridobiti ambicioznejšo populacijo dijakov, obenem pa prilagoditi načn dela obstoječ populaciji na šoli;
 • povezati se z okoljem, predvsem pa z osnovno šolo zaradi prihoda učencev iz devetletnega programa, kar zahteva nove oblike in metode dela;
 • kakovostno izvajati teoretični in praktični pouk (tako za gostinsko in turistično smer) in pridobiti ustrezno tehnično opremo za to;
 • spodbujati uporabo znanja v praktične namene in predmete bolj povezati med seboj ter s tem bolj intenzivno delovati v smeri istega cilja;
 • krepiti aktivnosti in kreativnost pri dijakih in učteljih;
 • stimulirati pri dijakih zdravo tekmovalnost in še naprej sodelovati pri športnih, jezikovnih, raziskovalnih in drugih tekmovanjih kot je GTZ;
 • spodbujati strokovno izobraževanje učteljev, strokovnih delavcev ter ostalih zaposlenih na šoli;
 • vključti se v mednarodno sodelovanje in spodbujati dijake in učtelje (oziroma zaposlene na šoli) k učenju tujih jezikov, obenem pa vzgajati pozitiven odnos do lastnega jezika in kulture;
 • izvajati določene dejavnosti v obliki krožkov in približati se interesom in željam dijakov ter njihovih staršev;
 • še naprej organizirati kvalitetne tečaje in izobraževanje odraslih;
 • vključti šolo v širši prostor (gostinstvo, turizem).

Želimo ustvariti prijetno bivalno in delovno vzdušje, ki temelji na dobrih medčloveških odnosih, zato je naše načelo, da šolo predstavljamo ljudje, ki delamo z ljudmi in za ljudi.

Dostopnost