ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

V šolskem letu 1999/2000 je bil na šoli ustanovljen šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso osnovna sestavina izobraževalnega programa. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov. Upravlja ga upravni odbor, ki šteje 7 članov:

3 predstavniki staršev

3 predstavniki delavcev šole

1 predstavnik dijaške skupnosti

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.