ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Aktiv za slovenščino

Aktiv za matematiko

Aktiv za angleščino

Aktiv za nemščino

Aktiv za romanske jezike

Aktiv za zgodovino in družboslovje

Aktiv za geografijo, turizem in umetnostno zgodovino

Aktiv ekonomskih predmetov

Aktiv psihologije, poslovnega komuniciranja in poslovnega bontona

Aktiv za računalništvo in informatiko

Aktiv športne vzgoje

Aktiv za naravoslovje

Aktiv za prehrano

Aktiv kuharstva

Aktiv strežbe

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.