01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Spoštovane maturantke in maturantje!

Posredujem vam informacije o jesenskem roku poklicne mature.

POMEMBNO:

V jesenskem roku potekajo izpiti nekoliko drugače kot v spomladanskem roku, in sicer hkrati potekajo pisni in ustni izpiti. Zato natančno preglejte razpored izpitov, da ne bi prišlo do  neudeležbe pri katerem izmed izpitov.

 Navodila za opravljanje pisnih izpitov poklicne mature

•  Šola bo odprta ob 7.30.
•  Kandidat odloži osebne stvari v posebno učilnico. Vnos mobilnih telefonov in ročnih ur v izpitni prostor je prepovedan. Na mizi ima kandidat lahko dovoljene pripomočke ter vodo.
• Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svojo osebno izkaznico na levi zgornji rob mize. Če kdo pozabi osebni dokument, lahko opravlja izpit. Če nadzorni učitelj kandidata pozna, ni potrebno opraviti kasnejše identifikacije. V nasprotnem primeru se identifikacija opravi po končanem pisnem izpitu.
• Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti izpitni prostor le po en kandidat istočasno.
• Po zaključku izpita kandidati položijo izpitno gradivo na rob mize.
• Med 10-minutno prekinitvijo nadzorni učitelj prezrači prostore. Kandidati se lahko v tem času pogovarjajo med seboj.
• Med pisanjem morate upoštevati navodila nadzornih učiteljev.
• S seboj morate imeti 2 kemična svinčnika ali nalivno pero, korekturnih sredstev ne smete uporabljati.
• Pri pisnem izpitu pri iz angleščine in nemščine lahko uporabljate enojezične ali dvojezične slovarje, ki jih prinesete s seboj. Slovarje lahko uporabljate pri obeh izpitnih polah.
• Pri pisnem izpitu iz matematike uporabljate žepno računalo brez grafičnega zaslona, svinčnik, radirko, šestilo, kotomer, trikotnik, ravnilo.
• Pri pisnem izpitu iz gastronomije in turizma s podjetništvom, gastronomije in turistične storitve, turističnega poslovanja, prehrane pri 2. izpitni poli uporabljate žepno računalo.
• Kandidati, ki nimajo s seboj svojih dovoljenih pripomočkov, opravljajo izpit brez njih.

Pomembno

Če se na dan pisanja pisnega izpita ali izpitov zgodi kaj nepredvidenega (bolezen, nesreča), pisnega izpita iz tega predmeta žal v jesenskem roku ne morete opravljati. Zato pa je zelo pomembno, da takoj ali najkasneje v roku 24 ur Šolsko maturitetno komisijo obvestite o nastalem položaju in čim je mogoče, prinesete ustrezna uradna dokazila, ki bodo  potrjevala verodostojnost nastalega položaja.

Dostopnost