01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Spomladanski rok zaključnih izpitov bo potekal od 21. do 29. avgusta 2024.

Navodila za prijavo kandidatov, ki v šolskem letu 2023/2024 niso redni dijaki.

Na jesenski rok ZI se lahko prijavijo le kandidati, ki so že uspešno opravili zaključni letnik.

Ustrezno izpolnjene prijavnice (DZS, obrazec 1,39) morate oddati v šolski sprejemni pisarni do srede, 31. 7. 2024. Upoštevali bomo samo tiste prijave, ki bodo dopolnjene z ustreznimi prilogami (spričevalo zaključnega letnika ali pa obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu) in potrdilom o plačilu. Cena celotnega zaključnega izpita je 190,00 €, posamezne izpitne enote pa 95,00 €.

Do ponedeljka, 19. 8. 2024, morate po enakem postopku kot prijavo oddati morebitno pisno odjavo od zaključnega izpita.

Vse potrebne obrazce lahko dobite na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/zakljucni-izpit.html

Zaključni izpit se prične v sredo, 21. 8. 2024, ob 9. uri s pisnim izpitom iz slovenščine. Predvidoma se bo zaključil do četrtka, 29. 8. 2024. O točnem urniku izpitov in razporedu kandidatov vas bomo obvestili po elektronski pošti do ponedeljka, 19. 8. 2024.

Zaradi lažjega kontaktiranja vas prosimo, da na prijavnico napišete svoj elektronski naslov in številko telefona.

Metka Pokorn,

 tajnica ŠIK

Dostopnost