ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

Za šolsko leto 2018/2019 vpisujemo v poklicni tečaj programa GASTRONOMIJA IN TURIZEM PT, in sicer za smer TURIZEM.

 VPIS V POKLICNI TEČAJ
GASTRONOMIJA IN TURIZEM PT smer TURIZEM

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil 4. letnik gimnazije ali 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja ali končal program poklicno-tehniškega izobraževanja.
Izobraževanje traja eno šolsko leto in se konča s poklicno maturo. Pouk poteka vsak dan. Kandidat ima status dijaka. S končanim poklicnim tečajem in opravljeno poklicno maturo pridobi srednjo strokovno izobrazbo (gastronomsko-turistični tehnik), lahko se zaposli ali pa nadaljuje izobraževanje na višjih ali visokih strokovnih šolah.
V poklicnem tečaju se kandidat lahko redno izobražuje samo enkrat.
Kandidati se prijavijo z obrazcem DZS 1,20, ki je na voljo v knjigarnah ali na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
PRIJAVA (OBRAZEC).
Prijavi morajo priložiti fotokopiji spričevala 3. in 4. letnika že končane srednje šole; kdor je zaključil program PTI, pa priloži fotokopiji spričevala 1. in 2. letnika.
Število prijav za poklicni tečaj bo 12. septembra 2018 objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Vsi prijavljeni kandidati bodo pisno vabljeni k vpisu, ki bo konec septembra 2018.
Pouk v poklicnem tečaju se prične 1. oktobra 2018.
Za dodatne informacije lahko pokličete šolsko svetovalno delavko
Anjo Jan Golob, tel. 01/54 66 151.

MEPI