ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

  1. FORMALNO IZOBRAŽEVANJE
    Za šolsko leto 2017/18 bomo v izobraževanje odraslih vpisovali od 18. 9. 2017 do 21. 9. 2017 od 14.00 do 17.00 in 22. 9. 2017 od 12.00 do 15.00.
    Vpisujemo v srednje poklicno izobraževanje, program gastronomske in hotelske storitve in v srednje poklicno-tehniško izobraževanje, program gastronomija.

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

Vpis za šolsko leto 2016/17 bo potekal po naslednjem urniku:

ponedeljek, 18. 9. 2017 od 14.00 do 17.00

torek, 19. 9. 2017 od 14.00 do 17.00

sreda, 20. 9. 2017 od 14.00 do 17.00

četrtek, 21. 9. 2017 od 14.00 do 17.00

petek, 22. 9. 2017 od 14.00 do 17.00

  1. Organizirane oblike izobraževanja  (s predavanji)

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: gastronom hotelir

Tisti,ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:

-          1 sliko

-          kopijo rojstnega ali poročnega lista

-          vpisnina v višini 95,00 €

-          1. obrok šolnine, v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja

 

Tisti,ki nadaljujete šolanje:

-          1. obrok šolnine,v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja

Prekvalifikacije oz dokvalifikacije:

Kandidati, ki imajo že zaključeno neko drugo srednje poklicno oz. srednje strokovno izobraževanje, naj k vpisu prinesejo:

-          originalna spričevala vseh zaključenih letnikov in zaključno spričevalo, da lahko opravimo priznavanje določenih splošno-izobraževalnih predmetov.

-          1 sliko

-          Vpisnino v višini 95,00 €

-          1. obrok šolnine v višini 210,00 € oz. izjavo delodajalca, da je plačnik prekvalifikacije

Šolnine ob prekvalifikaciji se določijo glede na število manjkajočih obveznosti po programu.

Tisti,ki nadaljujete šolanje:

-          1. obrok šolnine,v višini 305,00 ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja

Uvodni sestanek bo sredo, 4. 10. 2017 v amfiteatru ob 16.00

PRIJAVNICATUKAJ

PTI/GASTRONOMIJA - gastronomski tehnik,

  1. letnik

V program poklicno-tehniškega izobraževanja  gastronomija se lahko vpisujejo kandidati, ki so uspešno zaključili enega od naslednjih srednje poklicnih programov: kuhar, natakar, kuhar-natakar, gastronom-hotelir.

Tisti,ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:

-          1 sliko ( v kolikor še niste bili vpisani pri nas) ali indeks naše šole

-          kopijo rojstnega ali poročnega lista

-          vpisnina v višini 95,00 € ( v kolikor se prvič vpisujete k izobraževanju odraslih)

-          1. obrok šolnine,v višini  210,00 €  ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja

-          original in kopijo spričevala 3. letnika  in  spričevalo o zaključnem izpitu

    ( za vpis v 1. PTI )

Tuji jeziki: prvi tuji jezik angleščina, drugi tuji jezik nemščina.

Tisti, ki nadaljujete šolanje ( dokončanje izobraževanja  iz prejšnjih let)

-          1. obrok šolnine,v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

  1. Individualne oblike izobraževanja ( samo s konzultacijami- brez predavanj)

 GASTRONOMIJA IN TURIZEM – GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK

V omenjeni program vpisujemo kandidate, ki želijo dokončati izobraževanje po programu  gastronomija in turizem – prekvalifikacije iz drugih srednje strokovnih ali splošnih programov samo v primeru, če je dovolj prijavljenih kandidatov (najmanj 10) za izvedbo praktičnih vaj.

Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:

-          1 sliko ( v kolikor še niste bili vpisani pri nas) ali indeks naše šole

-          kopijo rojstnega ali poročnega lista

-          vpisnina v višini 95,00 € ( v kolikor se prvič vpisujete k izobraževanju odraslih na naši šoli) in mentorstvo v višini 210,00 €.

-          original in kopije spričeval dokončanih letnikov  in  zaključno spričevalo oz. obvestila o uspehu posameznega nedokončanega letnika

Nina Gabrovšek, prof.                                                                

vodja izobraževanja odraslih

Kontaktna oseba prek e-pošte je Nina Gabrovšek.                                                    

e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

MEPI