ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Jesenski rok zaključnih izpitov bo potekal od 25. do 28. avgusta 2020.

Navodila za prijavo

Na jesenski rok ZI se lahko prijavijo kandidati, ki so že uspešno opravili zaključni letnik. Ustrezno izpolnjene prijavnice (DZS, obrazec 1,39) morate v sprejemni pisarni oddati do petka, 31. 7. 2020. Upoštevali bomo samo tiste prijave, ki bodo dopolnjene z ustreznimi prilogami (spričevalo zaključnega letnika ali pa obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu) in potrdilom o plačilu (velja za tiste kandidate, ki niso redni dijaki). Cena celotnega zaključnega izpita je 190,00 €, posamezne izpitne enote pa 95,00 €.

O točnem urniku izpitov bodo ustrezno prijavljeni kandidati obveščeni po telefonu v petek, 21. 8. 2020.

Do ponedeljka, 24. 8. 2020, lahko vložite tudi pisno odjavo od zaključnega izpita. Obrazec dobite v sprejemni pisarni.

 Metka Pokorn,

tajnica ŠIK