ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE – 4 leta

Program: GIMNAZIJA

Naziv splošne izobrazbe: Srednja izobrazba

PREDMETNIK

 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - 3 leta

Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (180 KT)

Naziv poklicne izobrazbe: Gastronom hotelir/Gastronomkahotelirka

PREDMETNIK

 

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE - 4 leta

Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM (240 KT)

Naziv strokovne izobrazbe: Gastronomsko-turistični tehnik/Gastronomsko-turistična tehnica

Smer: GASTRONOMIJA

PREDMETNIK

 

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE - 4 leta

Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM (240 KT)

Naziv strokovne izobrazbe: Gastronomsko-turistični tehnik/Gastronomsko-turistična tehnica

Smer: TURIZEM

PREDMETNIK

 

SREDNJE POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

Program: GASTRONOMIJA (120 KT)

Naziv strokovne izobrazbe:

Gastronomski tehnik/Gastronomska tehnica

PREDMETNIK

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.