ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

SSGTLJ PREDMETNIK Gimnazija 18. 1. 2023 page 001

*Opombe:
*Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
¹ Prvi tuji jezik je angleščina.
² Drugi tuji jezik je nemščina ali španščina – pouk jezika se izvaja, če ga izbere
dovolj kandidatov za oblikovanje skupine.
** Dijak za 2. in 3. letnik izbere tretji tuji jezik, ki se izvaja po 3 ure na teden.
Tretji tuji jezik je lahko nemščina, španščina, italijanščina, francoščina ali
ruščina – pouk jezika se izvaja, če ga izbere dovolj kandidatov za
oblikovanje skupine.
V 3. letniku lahko izbere družboslovni predmet, ki se izvaja, če je dovolj
kandidatov za oblikovanje skupine.
V 4. letniku izbere predmete glede na izbiro predmetov na splošni
maturi.
Šola omogoča dijakom:  dodatno (fakultativno) učenje tujih jezikov v okviru obveznih izbirnih vsebin od 1. letnika dalje,
 timsko poučevanje,
 medpredmetno sodelovanje,
 projektno delo,
 medprogramsko sodelovanje,
 aktivno sodelovanje v šolskih krožkih.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.