ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Zimski rok zaključnih izpitov bo potekal od 3. do 10. februarja 2022.

Navodila za prijavo

Na zimski rok ZI se lahko prijavijo le kandidati, ki so že uspešno opravili zaključni letnik.

Ustrezno izpolnjene prijavnice (DZS, obrazec 1,39) morate oddati v šolski sprejemni pisarni ali pa po navadni pošti na naslov šole (Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana) do petka, 21. 1. 2022. Upoštevali bomo samo tiste prijave, ki bodo dopolnjene z ustreznimi prilogami (spričevalo zaključnega letnika ali pa obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu) in potrdilom o plačilu (velja za tiste kandidate, ki niso redni dijaki). Cena celotnega zaključnega izpita je 190,00 €, posamezne izpitne enote pa 95,00 €.

Do petka, 28. 1. 2022, morate po enakem postopku kot prijavo oddati morebitno pisno odjavo od zaključnega izpita.

Vse potrebne obrazce lahko dobite na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/zakljucni-izpit.html

O točnem urniku izpitov in razporedu kandidatov vas bomo osebno (po telefonu) obvestili v ponedeljek, 31. 1. 2022.

Pomembni opozorili:

  1. Zaradi lažjega kontaktiranja vas prosimo, da na prijavnico napišete svoj elektronski naslov in številko telefona.
  2. Obvestili vas bomo, če bo epidemiološka situacija kakor koli vplivala na potek in vsebino zimskega roka zaključnega izpita.

                  

Metka Pokorn,

tajnica ŠIK

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

 

The Secondary School of Gastronomy and Tourism Ljubljana

 

Preglov trg 9 

1000 Ljubljana

T:01/ 540 92 40
F:01/ 540 85 89
E:info@ssgtlj.si 

PIC no.: 945422626

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.