ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE

Za šolsko leto 2021/2022 bomo v izobraževanje odraslih vpisovali od 13. 9. 2021 do 16. 9. 2021 od 14.00 do 17.00 in od 20. 9. 2021 do 22. 9. 2020 v času uradnih ur pisarne izobraževanja odraslih. Vpisujemo v srednje poklicno izobraževanje, program gastronomske in hotelske storitve, in v srednje poklicno-tehniško izobraževanje, program gastronomija, ter program gastronomija in turizem.

Vpis za šolsko leto 2020/2021 bo potekal po naslednjem urniku:

ponedeljek, 13. 9. 2021, od 14.00 do 17.00

torek, 14. 9. 2021, od 14.00 do 17.00

sreda, 15. 9. 2021, od 14.00 do 17.00

četrtek, 16. 9. 2021, od 14.00 do 17.00

Od 20. 9. 2021 do 22. 9. 2021 v času uradnih ur pisarne izobraževanja odraslih (ponedeljek: 10.30 – 12.30; torek: 10.30 – 12.30; sreda: 14.00 – 17.00).

  1. Organizirane oblike izobraževanja  (s predavanji)

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka (50 prostih mest za 1. vpis)

Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:

-          kopijo rojstnega ali poročnega lista

-         spričevala o dokončani oz. nedokončani izobrazbi (zaključni razred osnovne šole, srednješolska spričevala)

-          vpisnino v višini 95,00 €

-          1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

Tisti, ki nadaljujete šolanje:

-          1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

Prekvalifikacije oz. dokvalifikacije:

Kandidati, ki imajo že zaključeno neko drugo srednje poklicno oz. srednje strokovno izobraževanje, naj k vpisu prinesejo:

-          originalna spričevala vseh zaključenih letnikov in zaključno spričevalo, da lahko opravimo priznavanje določenih splošno-izobraževalnih predmetov

-          vpisnino v višini 95,00 €

-          1. obrok šolnine v višini 210,00 € oz. izjavo delodajalca, da je plačnik prekvalifikacije.

Šolnine ob prekvalifikaciji se določijo glede na število manjkajočih obveznosti po programu.

Tisti, ki nadaljujete šolanje:

-          1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja

PTI/GASTRONOMIJA - gastronomski tehnik/gastronomska tehnica (20 prostih mest za 1. vpis)

  1. letnik

V program poklicno-tehniškega izobraževanja, program gastronomija, se lahko vpisujejo kandidati, ki so uspešno zaključili enega od naslednjih srednje poklicnih programov: kuhar, natakar, kuhar-natakar, gastronom-hotelir, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor.

Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:

-          kopijo rojstnega ali poročnega lista

-          vpisnino v višini 95,00 € (v kolikor se prvič vpisujete k izobraževanju odraslih)

-          1. obrok šolnine, v višini  210,00 €  ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja

-          original in kopijo spričevala 3. letnika  in  spričevalo o zaključnem izpitu ( za vpis v 1. PTI ).

Tuji jeziki: prvi tuji jezik angleščina, drugi tuji jezik nemščina.

Tisti, ki nadaljujete šolanje ( dokončanje izobraževanja  iz prejšnjih let):

-          1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

  1. Individualne oblike izobraževanja ( samo s konzultacijami - brez predavanj)

 GASTRONOMIJA IN TURIZEM – gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica (15 prostih mest za 1. vpis)

V omenjeni program vpisujemo kandidate, ki želijo dokončati izobraževanje po programu  gastronomija in turizem – prekvalifikacije iz drugih srednje strokovnih ali splošnih programov samo v primeru, če je dovolj prijavljenih kandidatov (najmanj 10) za izvedbo praktičnih vaj.

Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:

-          kopijo rojstnega ali poročnega lista

-          vpisnino v višini 95,00 € ( v kolikor se prvič vpisujete k izobraževanju odraslih na naši šoli) in mentorstvo v višini 210,00 €.

-          original in kopije spričeval dokončanih letnikov  in  zaključno spričevalo oz. obvestila o uspehu posameznega nedokončanega letnika.

Nina Gabrovšek, prof.                                                                

vodja izobraževanja odraslih

Kontaktna oseba prek e-pošte je Nina Gabrovšek.                                                    

e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.