01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

Obvestilo o roku

Na zimski rok ZI se lahko prijavijo le kandidati, ki so že uspešno opravili zaključni letnik.

Ustrezno izpolnjene prijavnice (DZS, obrazec 1,39) morate oddati v šolski sprejemni pisarni do ponedeljka, 29. 1. 2024. Upoštevali bomo samo tiste prijave, ki bodo dopolnjene z ustreznimi prilogami (spričevalo zaključnega letnika ali pa obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu) in potrdilom o plačilu (velja za tiste kandidate, ki niso redni dijaki). Cena celotnega zaključnega izpita je 190,00 €, posamezne izpitne enote pa 95,00 €.

Do petka, 2. 2. 2024, morate po enakem postopku kot prijavo oddati morebitno pisno odjavo od zaključnega izpita. Vse potrebne obrazce lahko dobite na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/zakljucni-izpit.html

O točnem urniku izpitov in razporedu kandidatov vas bomo osebno (po telefonu) obvestili v sredo, 7. 2. 2024.

Zaradi lažjega kontaktiranja vas prosimo, da na prijavnico napišete svoj elektronski naslov in številko telefona.

Metka Pokorn,

 tajnica ŠIK

Dostopnost