01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Vpis za šolsko leto 2023/2024 bo potekal po naslednjem urniku:

četrtek, 31. 8. 2023, od 9.00 do 12.00

petek, 1. 9. 2023, od 9.00 do 12.00

ponedeljek, 4. 9. 2023, od 14.00 do 17.00

torek, 5. 9. 2023, od 14.00 do 17.00

sreda, 6. 9. 2023, od 14.00 do 17.00

11. 9. 2023, 18. 9. 2023, 19. 9. 2023 in 20. 9. 2023 v času uradnih ur pisarne izobraževanja odraslih (ponedeljek: 10.30 – 12.30; torek: 10.30 – 12.30; sreda: 14.00 – 17.00).

  1. Organizirane oblike izobraževanja  (s predavanji)

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka (50 prostih mest za 1. vpis)

Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:

–          kopijo rojstnega ali poročnega lista

–         spričevala o dokončani oz. nedokončani izobrazbi (zaključni razred osnovne šole, srednješolska spričevala)

–          vpisnino v višini 95,00 €

–          1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

Tisti, ki nadaljujete šolanje:

–          1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

Prekvalifikacije oz. dokvalifikacije:

Kandidati, ki imajo že zaključeno neko drugo srednje poklicno oz. srednje strokovno izobraževanje, naj k vpisu prinesejo:

–        kopijo rojstnega ali poročnega lista

–          originalna spričevala vseh zaključenih letnikov in zaključno spričevalo, da lahko opravimo priznavanje določenih splošno-izobraževalnih predmetov

–          vpisnino v višini 95,00 €

–          1. obrok šolnine v višini 210,00 € oz. izjavo delodajalca, da je plačnik prekvalifikacije.

Šolnine ob prekvalifikaciji se določijo glede na število manjkajočih obveznosti po programu.

Tisti, ki nadaljujete šolanje:

–          1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja

PTI/GASTRONOMIJA – gastronomski tehnik/gastronomska tehnica (20 prostih mest za 1. vpis)

  1. letnik

V program poklicno-tehniškega izobraževanja, program gastronomija, se lahko vpisujejo kandidati, ki so uspešno zaključili enega od naslednjih srednje poklicnih programov: kuhar, natakar, kuhar-natakar, gastronom-hotelir, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor.

Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:

–          kopijo rojstnega ali poročnega lista

–          vpisnino v višini 95,00 € (v kolikor se prvič vpisujete k izobraževanju odraslih)

–          1. obrok šolnine, v višini  210,00 €  ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja

–          original in kopijo spričevala 3. letnika  in  spričevalo o zaključnem izpitu (za vpis v 1. PTI).

Tisti, ki nadaljujete šolanje ( dokončanje izobraževanja  iz prejšnjih let):

–          1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

  1. Individualne oblike izobraževanja ( samo s konzultacijami – brez predavanj)

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica (20 prostih mest za 1. vpis)

V omenjeni program vpisujemo kandidate, ki želijo dokončati izobraževanje po programu  gastronomija in turizem – prekvalifikacije iz drugih srednje strokovnih ali splošnih programov samo v primeru, če je dovolj prijavljenih kandidatov (najmanj 10) za izvedbo praktičnih vaj.

Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:

–          kopijo rojstnega ali poročnega lista

–          vpisnino v višini 95,00 € ( v kolikor se prvič vpisujete k izobraževanju odraslih na naši šoli) in mentorstvo v višini 210,00 €.

–          original in kopije spričeval dokončanih letnikov  in  zaključno spričevalo oz. obvestila o uspehu posameznega nedokončanega letnika.

Nina Gabrovšek, prof.

vodja izobraževanja odraslih

Kontaktna oseba prek e-pošte je Nina Gabrovšek.

e-naslov: nina.gabrovsek@ssgtlj.si

Dostopnost