ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Področje javnega naročanja

Splošno področje

Številka naročila

430-1/2019-6

Vrsta predmeta

Gradnje

Navedba predmeta (opis)

Prenova učilnice in kabineta za kemijo:

gradbeno-obrtniška dela, elektro instalacije in strojne instalacije

Vrednost v EUR (brez DDV)

32.047,98

Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)

ZIR d.o.o.

MEPI