ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

RAZPIS za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen le na spletnih straneh.


Razpis za UN in VS programe:
http://portal.evs.gov.si/

Razpis za višješolske programe:
www.vss-ce.com/vps/

Razpis za študijsko leto 2019/2020 in Razpis bo izšel Januarja 2019.

V NCIPS-u so pripravili brošuro, ki jo dijaki lahko uporavljajo kot pomoč pri odločanju za nadaljnji študij ali zaposlitev: Brošura

Kam in kako 

Program Kam in kako vam predlaga poklice in pomaga raziskati poklicne možnosti. Navodila za izpolnjevanje:
Na spletni strani http://www.kaminkako.si/iwp-young si ustvarite svoj račun (navodila). Ragistracijsko kodo dobite pri svetovalni delavki Anji Jan Golob.

MEPI