ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

Jesenski izpitni rok se začne v četrtek, 16. avgusta 2018, ob 8.00. Dijaki, ki so še neocenjeni, morajo opraviti naprej dopolnilne izpite, šele nato lahko delajo popravne izpite. Razpored izpitov po predmetih je objavljen TUKAJ, podrobnejše informacije o izpitih pa so objavljene na oglasni deski v avli šole.

OPOMBA:

POPRAVNI IZPIT ima dijak, ki ima pri predmetu oceno NEZADOSTNO.

DOPOLNILNI IZPIT ima dijak, ki je pri predmetu NEOCENJEN.

MEPI