ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

Mentorici dijaške skupnosti:

 • prof. Mateja Keček
 • prof. Nataša Polak

Predsednik dijaške skupnosti:

David Boršo, 4TA

Podpredsednik dijaške skupnosti:

 • Valentin Jović, 4GA

Predstavnika dijakov v Svetu šole:

 • Žan Hodžič, 3TB
 • Brina Golob, 4Gb

Spletni naslov dijaške organizacije:

http://www.dijaska.org

Spletni naslov dijaške skupnosti Ljubljana

http://www.dsl-lj.si/

Spletni naslov šolske facebook strani:

https://www.facebook.com/ssgtlj?fref=ts

 

Šolska komisija za varstvo pravic dijaka (pritožbena komisija):

 • Marjana Hodak,
 • Helena Seliškar Mirković in
 • Darja Justinek (zunanja članica – Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo) 


nadomestni člani:
 

 • Maja Rogelja,
 • Andrej Molk in
 • Saša Klemenčič (zunanja članica – OŠ Martina Krpana)
MEPI