ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

RAZPISANA MESTA

ŠTEVILO PRIJAV

 Gastronomija in turizem
 4-letni program

112

 

 Gastronomske in hotelske storitve
 3-letni program

52

 

 Gastronomija PTI

24

prijava maj 2019

 Gastronomija in turizem – poklicni  tečaj

34

prijava september 2019

 

Na spletnih straneh ministrstva (www.mizs.gov.si) bo objavljeno število prejetih prijav za vse srednje šole v Sloveniji. Število prijav je dnevno posodobljeno. Do 24. 4. 2019 je možno prenašati prijave. Prijavo lahko dvignejo samo starši prijavljenih učencev, dijakov.

 

Anja Jan Golob
svetovalna služba
tel 01 / 54 66 151

MEPI