ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM· (240 KT)

Naziv strokovne izobrazbe: Gastronomsko-turistični tehnik/ Gastronomsko-turistična tehnica 

Smer: GASTRONOMIJA

gastro1

gastro2

  * V 3. letniku se 50 ur izpelje znotraj interesnih dejavnosti .

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.