ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI

KOMISIJA ZA KAKOVOST
•  Aleš Benko, predstavnik zaposlenih na SŠGT v Ljubljani,
•  Jasmin Koženjić, predstavnik zaposlenih na SŠGT v Ljubljani,
•  Darinka Hüll, predstavnica zaposlenih na SŠGT v Ljubljani,
•  Inka Nose, predstavnica zaposlenih na SŠGT v Ljubljani,
•  Igor Jagodic, BID,
•  Matjaž Cotič, predstavnik staršev,
•  Žan Hodžić, 3. TB, predstavnik dijakov.

MEPI