ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Jesenski rok zaključnih izpitov bo potekal od 23. do 30. avgusta 2022.

Navodila za prijavo

Na jesenski rok ZI se lahko prijavijo le kandidati, ki so že uspešno opravili zaključni letnik. Redni dijaki, ki imajo še popravne izpite v avgustovskem roku, bodo prijavo lahko dokončno uredili šele po uspešno opravljenih popravnih izpitih.

Ustrezno izpolnjene prijavnice (DZS, obrazec 1,39) morate oddati v šolski sprejemni pisarni do petka, 15. 7. 2022, ali pa po navadni pošti na naslov šole (Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana) do petka, 12. 8. 2022. Upoštevali bomo samo tiste prijave, ki bodo dopolnjene z ustreznimi prilogami (spričevalo zaključnega letnika ali pa obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu) in potrdilom o plačilu (velja za tiste kandidate, ki niso redni dijaki). Cena celotnega zaključnega izpita je 190,00 €, posamezne izpitne enote pa 95,00 €.

Do četrtka, 19. 8. 2022, morate po enakem postopku kot prijavo oddati morebitno pisno odjavo od zaključnega izpita.

O točnem urniku izpitov in razporedu kandidatov vas bomo osebno (po elektronski pošti) obvestili v četrtek, 19. 8. 2022.

Zaradi lažjega kontaktiranja vas prosimo, da na prijavnico napišete svoj elektronski naslov in številko telefona.

Vse potrebne obrazce lahko dobite na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/zakljucni-izpit.html

                  

Metka Pokorn,

tajnica ŠIK

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.