ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Za šolsko leto 2020/2021 vpisujemo v poklicni tečaj programa GASTRONOMIJA IN TURIZEM PT. Prijave sprejemamo septrembra 2020

 

VPIS V POKLICNI TEČAJ

GASTRONOMIJA IN TURIZEM PT

 

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil 4. letnik gimnazije ali 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja ali končal program poklicno-tehniškega izobraževanja.

Izobraževanje traja eno šolsko leto in se konča s poklicno maturo. Pouk poteka vsak dan. Kandidat ima status dijaka. S končanim poklicnim tečajem in opravljeno poklicno maturo pridobi srednjo strokovno izobrazbo (gastronomsko-turistični tehnik), lahko se zaposli ali pa nadaljuje izobraževanje na višjih ali visokih strokovnih šolah.

V poklicnem tečaju se kandidat lahko redno izobražuje samo enkrat.

Prijave za poklicni tečaj sprejemamo septembra 2020. Kandidati se prijavijo z obrazcem DZS 1,20, ki je na voljo v knjigarnah ali na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

(https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).

Prijavi morajo priložiti fotokopiji spričevala 3. in 4. letnika že končane srednje šole; kdor je zaključil program PTI, pa priloži fotokopiji spričevala 1. in 2. letnika.

Število prijav za poklicni tečaj bo 9. septembra 2020 objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vsi prijavljeni kandidati bodo pisno vabljeni k vpisu, ki bo konec septembra 2020.

Pouk v poklicnem tečaju se prične 1. oktobra 2020.

Za dodatne informacije lahko pokličete šolsko svetovalno delavko

Anjo Jan Golob, tel. 01/54 66 151.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.