ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Dijaki zaključnih letnikov 2. PTI, 3. KA, 4. GA, 4. TA, 4.TB in 5. TT se v ponedeljek, 18. maja 2020, vrnejo k pouku v šolo. Pouk bo potekal po običajnem urniku. Vsi dijaki morajo imeti s seboj podpisano Izjavo pred vstopom v šolo (obrazec so jim že posredovali razredniki). Dijaki, ki so naročeni na malico, bodo le-to dobili v šoli, vsem ostalim pa priporočamo, da jo imajo s seboj. Prav tako priporočamo, da imajo s seboj plastenko vode. Podrobnejša navodila so vsi dijaki že prejeli na svoje elektronske naslove.
Dijaki 3. KB, ki so pouk končali že januarja, pridejo v šolo samo na priprave na zaključni izpit, ki se bodo začele v ponedeljek, 25. maja 2020.

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

 

The Secondary School of Gastronomy and Tourism Ljubljana

 

Preglov trg 9 

1000 Ljubljana

T:01/ 540 92 40
F:01/ 540 85 89
E:info@ssgtlj.si 

PIC no.: 945422626