ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Spoštovani starši!

Spremenjene življenjske okoliščine nam narekujejo nadaljevanje pouka na drugačen način, na daljavo. Zato vam pošiljamo naslednja obvestila.

  1. Učitelji bodo vašim otrokom – našim dijakom na razredni mail redno pošiljali gradiva za domače delo, in sicer dnevno tiste predmete, ki bi jih imeli po urniku v šoli. Če torej imajo npr. ob torkih na urniku SLO, MAT, ANG, PRE, GOP, bodo na torek dobili gradiva za te predmete.
  2. Gradiva bodo prihajala v dopoldanskem času do 12. ure. V njih bodo tudi jasna navodila za naloge, ki jih bodo morali dijaki narediti, in tudi, kako jih narediti (v zvezek, na delovni list) in kako se bo opravljeno delo preverjalo.
  3. Učitelji bodo snov, ki jo bodo pošiljali, prilagodili novim razmeram.
  4. Smiselno se bodo v nadaljevanju prilagodila tudi pravila za ocenjevanje znanja in za zaključevanje ocen.
  5. Za nekatere vsebine bodo učitelji morda poslali internetne povezave (linke). V vsakem primeru bodo poslali take, ki so brezplačne.

Vas, starše, prosimo, da potek tega pouka spremljate in da svoje otroke spodbujate, da naloge opravljajo sproti, tako kot bodo iz dneva v dan prihajale. Snov, ki bo prihajala, naj se tudi učijo, da se proti koncu šolskega leta ne bo vse skupaj preveč nakopičilo.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.