ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

V letošnjem šolskem letu bo naša šola sodelovala v združenem projektu Šola ambasadorka
Evropskega parlamenta (EPAS) in Evrošola. Šola bo z uspešno izvedbo programa pridobila
enoletni častni naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

mile 1

V projektu bodo sodelovali dijaki 3.TA oddelka. Sodelujoči dijaki bodo okrepili znanje in
kompetence, kritično mišljenje in politično-državljansko ozaveščenost, sodelovali bodo na
dogodkih Pisarne Evropskega parlamenta ter ob koncu šolskega leta prejmejo potrdilo o
sodelovanju v programu in naziv Dijak ambasador Evropskega parlamenta. Povabljeni bodo
na prav njim namenjeno slovesnost EYE Slovenija 2020.
Če se uvrstimo med prve tri ekipe šol izmed desetih, se bomo lahko udeležili simulacije
delovanja Evropskega parlamenta Evrošola v Strasbourgu v Franciji.
Prvega seminarja za mentorje združenega programa Šola ambasadorka Evropskega
parlamenta in Evrošola, ki je potekal 7. oktobra 2019 v Hiši EU v Ljubljani, se je udeležil
mentor projekta mag. Milenko Gajić.

mile 3

mile 2

 

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

 

The Secondary School of Gastronomy and Tourism Ljubljana

 

Preglov trg 9 

1000 Ljubljana

T:01/ 540 92 40
F:01/ 540 85 89
E:info@ssgtlj.si 

PIC no.: 945422626

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.