ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

Projekt MUNERA 3 2018-2022

 Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem ŠC Nova Gorica uspešna pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport R Slovenije.

 Projekt Munera 3 zaposlenim omogoča brezplačno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za programe:

  1. Priprava zdravih in dietnih jedi (dietni kuhar/-ica).
  2. Strežba jedi in pijač (natakar).
  3. Tuji jeziki (angleščina v stroki).

Tuji jeziki (angleščina v stroki).

Usposabljanje je namenjeno:

Vsem zaposlenim, ki bodo udeležencem omogočili pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti v skladu s pričakovanji delodajalcev. S tem se izboljšajo njihove kompetence za večjo mobilnost med področji dela, pridobijo pa tudi znanja za to, da lahko še bolj ustrežejo potrebam gostov, uporabnikov storitev.

Pogoji za vključitev v program usposabljanja:

V programe usposabljanja se lahko vključi, kdor ima:

  1. Najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju priprave prehrane, ali najmanj srednja poklicna izobrazba živilske smeri in vsaj pet let delovnih izkušenj na področju priprave prehrane.
  2. Najmanj osnovnošolska izobrazba.
  3. Potrdilo ustanove/podjetja o zaposlenosti udeleženca (namesto podpisa in žiga delodajalca lahko udeleženec prinese izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ); podpis odgovorne osebe in žig:

Programi usposabljanja: KLIK

Podrobnejše informacije (posebej vsebine izobraževanja) dobite na spletni strani: srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

Preglov trg 9 

1000 Ljubljana

T:01/ 540 92 40
F:01/ 540 85 89
E:info@ssgtlj.si

PIC no.: 945422626

MEPI